Thông tin cổ đông
 • Danh sách cập nhật ngày 24.3.2020

  Thông báo cấp lại GCNSH cổ phần của cổ đông

  24/03/2020 04:54' CH
  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu không có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào, Petrolimex sẽ thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần nêu trên vào ngày 14/04/2020.
Đại hội đồng cổ đông
 • Petrolimex/PLX:

  Báo cáo gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

  13/03/2020 03:55' CH
  Petrolimex/PLX báo cáo UBCKNN và Sở KHĐT Hà Nội về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến trước ngày 30.6.2020 để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn